(22 พ.ค. 2560) สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการแถลงข่าว “กรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ ถูกสั่งเลิก ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานสอ.จุฬาฯ”

Date: 23/05/2017 Category: