(10-11 กันยายน 59) สัมมนาสมาชิกอาวุโส โรงแรมเดอะเลกาซี่ื ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี