(18 กรกฎาคม 2558) อบรมกรรมการ เจ้าหน้าที่เรื่องการดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สำนักงาน อาคารจามจุรี 9