[10 เมษายน 2558] พิธีบังสกุลแด่สมาชิกผู้ล่วงลับและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 2558