(10 กุมภาพันธ์ 2558) พิธีลงนามในสัญญาการให้บริการผ่านระบบเอทีเอ็มกรุงศรี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)