การให้บริการผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯสามารถใช้บริการฝาก-ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา โดยมีขั้นตอนดังน

1. ขั้นตอนการถอนเงินฝากบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯผ่าน Krungsri ATM kusri02

2.ขั้นตอนสอบถามยอดเงินฝากบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผ่าน Krungsri ATM

kusri02

krungsriATM

3.ขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ผ่าน Krungsri ATM

kusri03

4. ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผ่าน Krungsri Phone 1572

kusri05

5.ขั้นตอนการฝากเงิน และถอนเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯผ่าน Krungsri Phone 1572

kusri06